ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 17, 2011

CLASSIFIED ( INCUBATOR )

INCUBATOR FOR SALE

 1. INCUBATOR READY TO SALE -CONTACT- 9446505661
 2. Mr. Shammy - Sahya Vally Vattiyoorkavu ,Tvm -9846034493
 3. Mr.George Kutty - 9846034493
 4. Mr. Zaid - 2 pcs 700 capacity incubator -9747462950
 5. സര്‍ക്കാര്‍ അഗികാരം ഉള്ളതും ചിലവുകുറഞ്ഞതും ആയ ഇന്ക്യുബെടര്‍
  500 മുതല്‍ 50000 രൂപവരെ വിലയുള്ള ഇന്ക്യുബെടര്‍
  കേരളത്തില്‍ എവിടെയും ഒരുവര്ഷ വാറണ്ടി നല്‍കുന്നു
  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9446505661 വിളിക്കുക

  മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന ചെലവുകുറഞ്ഞ ഫുള്‍ - അറ്റൊമാടിക് ഇങ്ങുബെറ്റൊര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചുകൊടുക്കുന്നു
  50 മുതല്‍ ആയിരം മുട്ടവരെ ഉപയോകിക്കാവുന്നവ
  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9846455873 , 9645642620

ശ്രദ്ധിക്കുക
എല്ലാ മാസവും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ്
ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക
ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല
വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും
പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക