ശ്രദ്ധിക്കുക

ശ്രദ്ധിക്കുക

മലയാളം ഫോണ്ട് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നതിനു http://font.downloadatoz.com/downloading,2138,kartika.html ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക


എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബ്ലോഗില്‍ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന സാബത്തിക ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വളര്‍ത്തു പക്ഷികളും ആയി ബന്ധപെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും പ്രസിധപെടുത്തുന്നതിനു ബന്ധപെടുക


വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 11, 2011

ആലപ്പുഴകാരന്‍ മണ്‍ സൂറും പറവകളും 2

കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷമായി നാട്ടിലും തമിഴ് നാട് , കര്‍ണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും ആയി ഫാന്‍സി പറവകളുടെ യും മറ്റു പറവകളുടെയും മൊത്തവ്യാപാരം നടത്തിവരുന്നു
1oo രൂപ മുതല്‍ 100000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള പ്രാവുകളും , 25000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഫാന്‍സി കോഴി കള്‍ ,ലവ് ബേര്‍ഡ്സ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യ യിലും വിദേശത്തും ലഫ്യ മായിട്ടുള്ള
മിക്കവാറും ഉള്ള ഇനങ്ങള്‍ വില്പന നടത്തിവരുന്നു
കേരള തിനുനകത്തു എവിടെയും ആവശ്യാനുസരണം ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം എല്ലാതരം പറവകളെയും എത്തിക്കുന്നതാണ്
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
9995672970
9349424138
9061465743